NYSA ÇOCUK

New York Sanat Akademi

Sahne Sanatları Gösteri Merkezi – Çocuk Tiyatrosu

 

 

YARATICI DRAMA (5 yaş)

Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. İngiltere'de "eğitimde drama", Almanya'da "oyun ve tiyatro eğitim bilimi", Amerika'da da "yaratıcı drama" olarak ünlenen drama alanının günümüzde, özellikle de ülkemizde, yaygın bir alan olma niteliği kazandığı görülmektedir. Dramanın, yayılırken bilimsel, eğitsel, sanatsal ve kültürel boyutlarının ya da niteliklerinin göz ardı edilmemesi önemlidir. Dramayı çekici kılan, çok yönlülüğü ve oynamaya/canlandırmaya dayalı etkili dilidir. Ancak, tüm diğer bilimsel alanlar gibi, drama eğitimi de uzun bir süreç içinde öğrenilmelidir.

Isınma oyunları; grubun birbirine ısınması, konuya ısınma ve rahatlamayı içeren hareketli oyunlardır. Rol oynama ve pandomim aşaması, grubun iletişim ve etkileşimini sağlama, imgelemi geliştirme, duyuları geliştirme ve pandomim yoluyla ifade becerisini geliştirmeyi içeren, ses, imge: pandomim ve dokunma, işitme, görme duyusuyla ilgili alıştırmaları içerir. Doğaçlama aşamasında, hazır bir yapıttan masal, şiir, öykü, tablo, fotoğraf, heykel, gazete haberi ya da bir "hayat durumun"dan yola çıkılarak drama yaratılır, canlandırılır. Oluşumlar aşamasıysa, dramada deneyim kazanmış gruplarda hiç beklenmedik, yetkin bir doğaçlamanın ortaya çıkmasıdır. Dramanın değerlendirilmesi aşaması da, katılanların drama ortamından olumlu, neşeli, iyimser yaşantılarla ayrılmasını sağlayan sözel bir aşamadır.

 

 

ÇOCUK TİYATROSU (6 - 13 yaş)

Çocuk Tiyatrosu atölyemizde, genel prosedür uyarınca ‘Sanatsal Destek’ çalışmaları yapılmaktadır. Hedefimiz; sanatsal dramanın belirli bir yaş grubuna (1-2 ve 3 yıllık bir plan doğrultusunda) mesleki ve sanatsal ölçümlerin doğru bir şekilde yapılması ve öğrencinin bir sonraki adıma doğru yönlendirilmesidir. New York Sanat Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu ‘Sanatsal Tercihler’ adlı çalışmaya göre, yaşam alanımız içinde sanatsal zevk ve tercihlerimizi tutarlı olarak 9 yaşından itibaren düzenlemeye başlarız. İçimizdeki enerji ve hayal gücümüzü, çeşitli sanat ve spor dallarıyla birlikte aktarmak ve bu tarif edilemeyen güdüyü şekillendirmek isteriz. Yapılan araştırmaya göre 9 yaşına gelmiş çocukların %68’inde, kendini daha iyi ifade edebilmek adına sanatla ilgilendiği, ancak kendi psikolojik, sosyolojik, yaratım zeka ve potansiyeline uygun doğru sanat dalına karar veremediği için birçoğuyla aynı anda uğraştığı, dolayısıyla doğru olana konsantre olamadığı ve yoğunlaşamadığı ortaya çıkmıştır. Ebeveynler ve öğretmenler her ne kadar iyi niyetli olsalar dahi, çocukların sanatsal analizleri konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Bu eksiklik ne yazık ki çocukları, kendilerine uygun olan sanat dalını bulana kadar birçoğuyla ilgilenme ve bunun sonucunda da sıkılma, konsantrasyon bozukluğu ve enerji kaybı gibi ciddi değer düşüşlerine yol açmaktadır.

Bu atölyedeki öncelikli amacımız ‘Sanatsal Destek’ yöntemiyle konsantrasyon ve dikkat, ifade tutarlılığı ve özgürlüğü, özgüven, uyum, bireysel ve takımsal çalışma güdüsü, destekleme ve liderlik potansiyeli ölçümlerinin yapılmasıdır.